Eye-Visol Steril Göz Damlası İlacı Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

İlacın etken maddesi Tetrahidrozolin hidroklorür’dür. Eye-Visol Steril Göz Damlası, göz zarının iltihaplanması; göz alerjileri; toz ve dumana bağlı göz tahrişleri ve fazla okumaya bağlı göz yorgunluğunda gözlerde yanma, kanlanma, ödem, göz yaşarması , kaşıntı ve ağrı durumlarının giderilmesinde kullanılır. Göz içindeki kan damarlarını daraltarak çalışan bir ilaçtır.

EYE-VİSOL STERİL GÖZ DAMLASI

HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz, varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
Göz zarının iltihaplanması; göz alerjileri; toz ve dumana bağlı göz tahrişleri ve fazla okumaya bağlı göz yorgunluğunda gözlerde yanma, kanlanma, ödem, göz yaşarması , kaşıntı ve ağrı durumlarının giderilmesinde kullanılır. Göz içindeki kan damarlarını daraltarak çalışan bir ilaçtır.
Göz tansiyonunuz varsa doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.
Lens kullanıyorsanız, ilacınızı uyguladıktan sonra en az 15 dakika beklemelisiniz. Daha sonra lensinizi takabilirsiniz.
İlacı 48 ile 72 saatten daha uzun süre kullanmayınız. Bu ilacın uzun süre kullanımı göz içindeki damarlara zarar verebilir. Eğer şikayetlerinizde iyileşme olmazsa ya da daha kötüleşirse doktorunuza başvurunuz.
Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı çocuklarda kullanmayınız.
Tedavi sırasında, gözlerde şiddetli ağrı, görmede ani değişiklik, gözlerin kızarması, ışığa karsı bakarken ağrı duyma ya da çift görme durumu veya aniden görme alanında yüzen lekeler belirmesi durumlarından herhangi birisi görülürse derhal doktorunuza başvurunuz.
Eğer yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp hastalığı veya koroner atardamar (koroner arter) hastalığı, diyabet (şeker hastalığı), ve tiroid bozukluğu rahatsızlıklarından herhangi birisi ya da birkaçı var ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
İlacı kullanmaya başladıktan sonra birkaç gün içinde iyileşme olmazsa doktorunuza başvurunuz..
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.
EYE-VİSOL STERİL GÖZ DAMLASI’NIN

KULLANIM ŞEKLİ

Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
Başınızı arkaya doğru hafifçe kaldrınız, alt göz kapağını aşağıya doğru çekip, yukarıya bakınız. Damlayı damlatınız ve göz kapağınızı kapatınız. Damlayı damlatırken parmağınızı gözünüzün iç kenarına hafifçe bastırınız. Yaklaşık bir dakika böyle beklemelisiniz. Böylece damlanın gözyaşı kanalından içeri akması engellenmiş olacaktır. Eğer aynı göze birden fazla damla damlatacaksanız, bu işlemi beş dakika ara ile tekrarlayınız. Damlayı iki gözünüz içinde uygulayacaksanız aynı işlemi diğer gözünüze de aynı şekilde uygulayınız. Gözünüzün mikrop kapmaması için damlalığın ucunun steril bir yerde korunması gerekir.
İLACIN

OLASI YAN ETKİLERİ

Gözlerde şiddetli ağrı, görmede ani değişiklik, gözlerin kızarması, ışığa karsı bakarken ağrı duyma ya da çift görme durumu veya aniden görme alanında yüzen lekeler belirmesi durumlarından herhangi birisi görülürse derhal doktorunuza başvurunuz.


İlaç Etken Maddesi

Tetrahidrozolin hidroklorür

İlaç Marka İsmi

Eye-Visol Steril Göz Damlası