6.Kahekon Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi

  Takvime Ekle / Etkinliği Paylaş

  Etkinlik Bilgileri

  • BRANŞ: AİLE HEKİMLİĞİ
  • ETKİNLİK TÜRÜ: KONGRE
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ: 14 Eylül 2017 Perşembe
  • BİTİŞ TARİHİ: 17 Eylül 2017 Pazar
  • BAŞLANGIÇ SAATİ: 08:00
  • YER: Bakü
  • ŞEHİR: Azerbaycan
  • WEB ADRESİ: http://www.vetmik2016.org/

  Davet Metni


Konferans Programı


GÜN30 AĞUSTOS 2016, SALI

SAAT


KONU

14:00 - 14:30


Açılış Konuşmaları, Plaket ve Hizmet Belgesi Dağıtım Töreni

I. OTURUM: ÇAĞRILI KONFERANS

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Müjgan İzgür – Prof. Dr. Mehmet Akan

14:30 - 14:50


Murat Yıldırım

Veteriner hekimleri mikrobiyoloji derneğinin tarihçesi

14:50 - 15:00


Çay - kahve molası

II. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan Yardımcı – Prof. Dr. Oktay Genç

15:00 - 15:10


Hakan Kalender, Chitrita Debroy

Elazığ’da sığırlardan izole edilen şiga toksin üreten Escherichia coli O157:H7 suşlarının pulsed-field gel electrophoresis ile genotiplendirilmesi

15:10 - 15:20


Esra Büyükcangaz, Catherine M. Logue

Hayvan E. coli infeksiyonları ile ilişkili virulens geni varlığının araştırılması

15:20 - 15:30


Berna Gümüş, Baran Çelik, Beren B. Kahraman, Belgi D. Sığırcı, Seyyal Ak

Köpek ve kedi dışkılarında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) ve AMPC β-laktamaz üreten Escherichia coli’nin prevalansının belirlenmesi

15:30 - 15:40


Meriç Lütfi Avsever, Serra Tunalıgil

Türkiye’de kültürü yapılan kara kaplumbağalarından (Testudo graecaibera) ilk enteropatojenik Escherichia coli izolasyonu

15:40 - 15:50


Faruk Pehlivanoğlu, Ezgi Şababoğlu, Dilek Öztürk, Hülya Türütoğlu

Bir köpeğin idrar yolu enfeksiyonundan izole edilen Klebsiella pneumoniae’nin genişlemiş spektrumlu beta laktamaz genlerinin karakterizasyonu

15:50 - 16:00


Tartışma

16:00 - 16:30


Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği genel kurulu2. GÜN


31 AĞUSTOS 2016, ÇARŞAMBA

SAAT


KONU

III. OTURUM: ÇAĞRILI KONFERANS

Oturum Başkanları: Prof. Dr. K. Serdar Diker – Prof. Dr. Fuat Aydın

08:30 - 09:00


Les Baillie

Bacillus anthracis sporları ile kontamine tarım alanlarının dekontaminasyonunda çevre dostu yaklaşımlar

09:00 - 09:10


Çay - kahve molası

IV. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Seyyal Ak – Prof. Dr. Şükrü Kırkan

09:10 - 09:20


A. Biserni, E. Coulon, S. Moine, B. Schröder, A. Räber

Yeni bir tüberkülozis real time PCR kitinin geliştirilmesi ve validasyonu

09:20 - 09:30


Ali Uslu, Zafer Sayın, Aslı Sakmanoğlu, Osman Erganiş

Develerde tüberküloz varlığının ELISA ile değerlendirilmesi: Ön rapor

09:30 - 09:40


Mitat Şahin, Aliye Gülmez Sağlam, Salih Otlu, Özgür Çelebi, Fatih Büyük, Mustafa Reha Coşkun, Elif Çelik, Doğan Akça, Les Baillie

Bacillus anthracis sporları ile kontamine alanların çevre dostu ajanlarla kademeli iyileştirilmesi: Faj ile dekontaminasyona ait ilk veriler

09:40 - 09:50


Mitat Şahin, Mustafa Reha Coşkun, Doğan Akça, Elif Çelik, Aliye Gülmez Sağlam, Fatih Büyük

Çevresel örneklerden standardize edilmiş bakteriyofaj izolasyon metodu

09:50 - 10:00


H. Hüseyin Hadimli, Osman Erganiş, Kürşat Kav, Zafer Sayin, Bilal Al-Obaidi

Süt ineklerinin mastitislerinden izole edilen Staphylococcus aureus izolatlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu

10:00 - 10:10


Tartışma

10:10 - 10:20


Çay - kahve molası

V. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman Erganiş – Prof. Dr. Yakup Yıldırım

10:20 - 10:30


Pelin Tuncer Göktuna, Gizem Alpay, Eda Baldan Öner, Kadir Yeşilbağ

Türkiye’deki ruminant atık vakalarında Herpesvirusların (BoHV-1 ve BoHV-4) ve Pestivirusların (BVDV ve BDV) araştırılması: Kesit çalışma

10:30 - 10:40


Adem Elmas, Öznur Aslan, Kezban Can Şahna

Sivas yöresindeki koyunlarda Schmallenberg virus enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesi

10:40 - 10:50


Gizem Alpay, Kadir Yeşilbağ

Türkiye’de kullanılan BVDV aşılarının yerel suşlara karşı etkinliği

10:50 - 11:00


Kadir Yeşilbağ, Gizem Alpay

İthal hayvanların buzağılarında persiste BVD virus enfeksiyonu

11:00 - 11:10


Mehmet Özkan Timurkan, Ahmet Sait, Hakan Aydın

Solunum sistemi enfeksiyonlarına sebep olan önemli viral etkenlerin (Bovine Parainfluenza Virus-3 (BPIV3) ve Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) araştırılması: Moleküler karakterizasyon çalışması

11:10 - 11:20


Tartışma

11:20 - 11:30


Çay - kahve molası

VI. OTURUM: ÇAĞRILI KONFERANS

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adile Muz – Prof. Dr. Ayşin Şen

11:30 - 12:00


K. Serdar Diker

Mikrobiyom, metagenomik analiz ve mikrobiyata

12:00 - 13:00


Öğle YemeğiVII. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mihriban Ülgen – Prof. Dr. Barış Sareyyüpoğlu

13:00 - 13:10


Adil Aksoy, Hakan Yardımcı

Kanatlı Salmonella’ları üzerine dezenfektanların etkisinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi

13:10 - 13:20


Özlem Şahan Yapıcıer, Barış Sareyyüpoğlu

Tavuklarda Salmonella Infantis izolasyonu ve PCR tabanlı yöntemlerle tanısı

13:20 - 13:30


Elçin Günaydın, Selahattin Şen, K. Serdar Diker, Derya Karataş Yeni, Özlem Kardoğan, H. Kaan Müştak, Özlem Şahan, Mübeccel Zafer

Yaygın Salmonella serovarlarının moleküler tekniklerle tiplendirilmesi

13:30 - 13:40


Elif Bulut, M. Pınar Köker, Nilgün Ünal, Murat Yıldırım

Salmonella enterica’nin lamp ile belirlenmesi

13:40 - 13:50


Tartışma

13:50 - 14:00


Çay - kahve molası

VIII. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ – Prof. Dr. Salih Otlu

14:00 - 14:10


Osman Erganiş, Sibel Yavru, Zafer Sayın, Oğuzhan Avcı, Aslı Sakmanoğlu, Abidin Ercan Yonucu, Mehmet Bilen, Mehmet Yalvaç, Burak Yanık

Bovine ephemeral fever virus canlı ve inaktif aşılarının seropotensi

14:10 - 14:20


Hasan Abaylı, Şükrü Tonbak, Ahmet Kürşat Azkur, Hakan Bulut

Bovine ephemeral fever virüsun rekombinant glikoprotein ve nükleoproteinlerinin üretilmesi

14:20 - 14:30


Turhan Turan, Hakan Işıdan, Bünyamin İrehan, Mustafa Ozan Atasoy

Türkiye’de ishalli buzağılardan yeni bir Picornavirus’un (Hunnivirus A) ilk teşhisi

14:30 - 14:40


Turhan Turan, Hakan Işıdan, Bünyamin İrehan, Mustafa Ozan Atasoy

Türkiye’de ishalli buzağılardan yeni bir Picornavirus’un (Aichivirus B) ilk teşhisi

14:40 - 14:50


Tartışma

14:50 - 15:00


Çay – Kahve Molası

IX. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Kürşat Azkur – Prof. Dr. H. Hüseyin Hadimli

15:00 - 15:10


Volkan Yılmaz

Kars çoban köpeklerinde Canine Coronavirus enfeksiyonunun seroprevalansı

15.10 - 15:20


Ömer Barış İnce

Afyonkarahisar ilinde keçilerde Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV) enfeksiyonu risk faktörleri analizi ve prevalansı15:20 - 15:30


Sibel Hasırcıoğlu, Mehmet Kale, Hasbi Sait Saltık, Yakup Yıldırım, Kamil Atlı

Atık yapan bir sığıra ait serum örneğinde sitopatojenik Bovine Viral Diarrhea Virus tip 1’in tespit edilmesi

15:30 - 15:40


Gülnur Kalaycı, Kemal Pekmez, Murat Kaplan, Buket Özkan

Türkiye’de Caprine Herpes Virus-2 varlığının araştırılması

15:40 - 15:50


Tartışma

15:50 - 16:00


Çay - kahve molası

X. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan Basri Gülcü – Prof. Dr. Oktay Keskin

16:00 - 16:10


Tülin Güven Gökmen, Ayben Soyal, Fatih Köksal

Leptospirozis tanısında konvansiyonel ve moleküler yöntemlerin karşılaştırılması

16:10 - 16:20


Uğur Parın, Göksel Erbaş, Serap Savaşan, H. Tuğba Yüksel, Gamze Balat, Şükrü Kırkan

Tek hörgüçlü develerde (Camelus dromedarius) kene kökenli zoonotik bakterilerin varlığının araştırılması

16:20 - 16:30


H. Hüseyin Hadimli, Fatih M. Birdane, Zafer Sayın, Ecem Oğlakçı, Ali Uslu

Sığırlarda mikozis vakaları

16:30 - 16:40


Göksel Erbaş, Uğur Parın, Serap Savaşan, H. Tuğba Yüksel, Gamze Balat, Şükrü Kırkan

Tek hörgüçlü develerde (Camelus dromedarius) Candida türlerinin nested PCR ile araştırılması

16:40 - 16:50


Harun Hızlısoy, Nurhan Ertaş Onmaz, Serhat Al, Fulden Karadal, Yeliz Yıldırım, Zafer Gönülalan, K. Semih Gümüşsoy, Gökçen Dinç

Kayseri yöresinde sağlıklı ve mastitisli inek sütlerinden Candida spp.’lerin izolasyonu ve MALDI-TOF MS ile identifikasyonu

16:50 - 17:00


Tartışma

17:00 - 17:10


Çay - kahve molası

XI. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Soner Altun – Prof. Dr. K. Semih Gümüşsoy

17:10 - 17:20


Mustafa Sencer Karagül, Serkan İkiz

Brucella spp. izolasyonunda kullanılan selektif besiyerlerinin izolasyon ve inhibisyon yeteneklerinin karşılaştırılması

17:20 - 17:30


Ediz Kağan Özgen, Biray Okumuş, Ercan Atalay, Mustafa Ulucan, Ömer Hamza Akkaya

Sığır abort vakalarının moleküler yöntemler ile incelenmesi

17:30 - 17:40


Aslı Sakmanoğlu, Osman Erganiş, Uçkun Sait Uçan, Zafer Sayın, Yasemin Pınarkara, Ali Uslu, Eray Atıl

Brucella abortus aşı suşu ve saha izolatlarının RAPD-PZR ile ayrımı: Genetik diva yaklaşımı

17:40 - 17:50


Ahmet Murat Saytekin, Seyyal Ak

Ruminant atıklarında Brucella türlerinin multipleks PCR ve konvansiyonel yöntemle tanısı

17:50 -18:00


Tartışma

20:30 - 24:00


Gala Yemeği

3. GÜN


01 EYLÜL 2016, PERŞEMBE

SAAT


KONU

09:00 - 18:00


Sosyal Program (Bölge Turu)

20:00 - 23:45


Akşam Yemeği4. GÜN


02 EYLÜL 2016, CUMA

SAAT


KONU

XII. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. K. Serdar Diker, Prof. Dr. Murat Yıldırım

09:00 - 09:30


Poster Tartışması

09:30 - 09:40


Çay - kahve molası

XIII. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Banur Boynukara – Prof. Dr. Mitat Şahin

09:40 - 09:50


Seçil Abay

Tavuk orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının multilocus sequence typing (MLST) ile genotiplendirilmesi

09:50 - 10:00


Mehmet Cemal Adıgüzel, N. Yakut Özgür

Kanatlılardan izole edilen termofilik Campylobacter türlerinde kinolon direncinin fenotipik ve genotipik olarak belirlenmesi

10:00 - 10:10


Zafer Sayın, Aslı Sakmanoğlu, Osman Erganiş, Uçkun Sait Uçan, Hasan Huseyin Hadimli, Zeki Aras, Gökçenur Sanioğlu, Alp Aslan Coşkun

Pet ve sokak köpeklerinden izole edilen Bordetella bronchiseptica suşları arasındaki genetik ilişkinin RAPD-PZR ile belirlenmesi

10:10 - 10:20


Hüban Göçmen, Mihriban Ülgen

Marmara bölgesinde koyun ve keçilerde Mycoplasma agalactiae'nin bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile araştırılması

10:20 - 10:30


Soner Altun, Muhammed Duman, Ayşe Gül Büyükekiz, İzzet Burçin Satıcıoğlu

Türkiye’deki gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden izole edilen Yersinia ruckeri izolatlarının RAPD-PCR yöntemiyle genotiplendirilmesi

10:30 - 10:40


Tartışma

10:40 - 10:50


Çay - kahve molası

XIV. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Yıldırım – Prof. Dr. Hakan Kalender

10:50 - 11:00


Elif Macide Aral, Barış Sareyyüpoğlu

Türkiye'de infeksiyöz bronşitis viruslarının RT-PCR ile saptanması ve moleküler karakterizasyonu

11:00 - 11:10


Fethiye Çöven, Öznur Yazıcıoğlu, K.Tayfun Çarlı, Nurhan Necip, Ziynet Günen, Gülçin Erdal, Ercüment Ertunç, İsmail Şahindokuyucu

Türkiye’de yumurtacı sürülerde infectious laryngotracheitis virus enfeksiyonu

11:10 - 11:20


Ayşe Gül Büyükekiz, Soner Altun, Muhammed Duman, İzzet Burçin Satıcıoğlu

Türkiye’de gökkuşağı alabalığı işletmelerinde infeksiyöz pankreatik nekrozis hastalığının dağılımı

11:20 - 11:30


Gülnur Kalaycı, Buket Özkan, Kemal Pekmez, Murat Kaplan

Türkiye’de gökkuşağı alabalıklarında infeksiyöz pankreatik nekrozis hastalığının durumu

11:30 - 11:40


Tartışma

11:40 - 12:00


Değerlendirme ve kapanış

  Bunlar da ilginizi çekebilir