Boy Uzunluğu Nelere Bağlıdır

Boy Uzunluğu Nelere Bağlıdır

Uzun boylu olmakGelişen teknoloji bir yandan insanları "Tembel", "Şişman", "El becerisinden uzak" ve "yeteneksiz" bireyler haline getirirken diğer yandan da "uzun yaşamın" kapılarını aralıyor. Tıp dünyasındaki gelişmeler her gün yeni bir hastalığa çare buluyor. Aslında yeni dünyanın ürettiği yeni ha...

Devamını Oku

Çocuk İstismarı

Çocuk İstismarı

Çocuk istismarı, toplum olarak hakkında en az düşünüp konuşmak istediğimiz ve bizi en çok yaralayan konulardan birisidir. Ancak yine de bu sevimsiz konu hakkında zaman zaman söylenmesi, tekrar tekrar söylenmesi gereken şeyler var. Her ne kadar, ailelerin bilinçlilik düzeyleri artıyor olsa da, çeşitl...

Devamını Oku

Bali Bildirgesi

Bali Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği’nin Eylül 1995, Bali, Endonezya’da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.GirişHekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler meydana gelmiştir. Hekim kendi vicdanına ve hastanın yararına hareket ederken , aynı zamanda hasta...

Devamını Oku

Lizbon Bildirgesi

Lizbon Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği tarafından 1981 Yılında yayınlanmıştır.Hekim, pratik, etik ve yasal tüm zorlukların bilincinde olarak her koşulda vicdanının sesini dinleyerek hasta için en iyi olanı yapmalıdır. Aşağıdaki bildirge hekimlik mesleğinin hastalara sağlamayı amaçladığı temel hakları içermektedir. ...

Devamını Oku

Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük

Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük

Resmi GazeteTarih: 16.03.1987; Sayı:19402BİRİNCİ BÖLÜMKAPSAM, TARİF VE DEYİMLERKAPSAMMadde 1 - Elli veya daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu sakatların nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler dışında bağlı olacakları özel şartlarla ücret şartları, İş ve İşçi...

Devamını Oku